Bites & Business ‘durf te vragen’

Er was een grote opkomst voor de workshop ‘durf te vragen’. In het 1e gedeelte werd door Jasper van Wordragen uitleg gegeven over wat netwerken betekent en wat je kunt met deze netwerken. Het is belangrijk om je netwerk in kaart te brengen, doelen te stellen en hiervoor tijd vrij te maken. Ook zijn er enkele mogelijkheden en voorbeelden besproken voor het opbouwen van netwerken via LinkedIn. In het 2e gedeelte werden de deelnemers in de gelegenheid gesteld hun vraag te stellen; hier werd door nagenoeg iedereen gebruik van gemaakt. De deelnemers gingen met veel tips naar huis waarmee ze aan de slag kunnen.